Alean. Lecturi școlare

George Bacovia

Informatii utile despre aceasta carte

Colecția include opere reprezentativeale scriitorilorromacirc;ni, recomandatepentru lectură elevilor din clasele primareși gimnaziale, conform programei școlare. Inițial ea va cuprinde 25 de titluriși va apărea pe parcursul anului 2014intr-un ritm de o carte pe săptămacirc;nă.La elaborarea acestei colecții participăspecialiștide marcă in domeniu, inclusivgraficienii din ambele state romacirc;nești,prin acest efort comun realizacirc;ndu-seo bibliotecă de o mare valoareliterară și artistică.