Lecția de Chimie. Clasa a VIII-a

Camelia Beșleagă

Informatii utile despre aceasta carte

Acest auxiliar a fost conceput pe baza programei de Chimie pentru clasa a VIII-a și permite aprofundarea cunoștințelor dobândite. Se adresează atât profesorilor cât și elevilor, putând fi folosit cu succes în lecțiile la clasă, dar și în studiul individual. Conținuturile sunt abordate logic și sunt structurate astfel încât să ușureze înțelegerea noțiunilor din programa școlară. Lucrarea cuprinde: • Sintetizarea materiei pe unități de învățare, conform programei școlare în vigoare • Teste de autoevaluare • Probleme • Răspunsuri Ai încredere şi nu te lăsa învins de nicio problemă mai dificilă! Nu este important dacă nu ştii vreun răspuns, important este să dorești să îl afli!